Etikettarkiv: skola

Betyg från årskurs fyra: Min åsikt, Jan Björklunds åsikt + vetenskapen

Min åsikt om förslaget att införa betyg från årskurs 4:
Jag ser ingenting positivt med att införa betyg från årskurs fyra. Räcker alldeles utmärkt med att föräldrarna får veta hur det går för sina barn genom utvecklingssamtal. Barn mognar olika snabbt. Varför stämpla dem redan som tio-åringar? Här har vi en stjärna, här har vi en looser. Visst finns det personlighetstyper som peppas av att graderas, som sporras av att kunna prestera bättre till nästa termin. Ni som har sådana barn, eller sådan familjekultur: skapa era egna tävlingar, era egna prov. Låt inte denna syn på livet och fostran drabba alla andra (samt stjäla ännu mer av lärarnas dyrbara tid). För mig är de främsta poängerna med skolan: att lära sig saker, att lära sig hur man lär sig saker, bli hungrig på kunskap samt lära sig att ifrågasätta det man lär sig och det andra påstår. Att betygsätta en tio-åring är poänglöst.

Forskning för flummigt för migVetenskapsrådet:
Har gjort en genomgång och kartläggning av svensk och internationell forskning, och runt 6000 vetenskapliga sammanfattningar, 500 artiklar och 40 avhandlingar har ingått:

”Enligt kartläggningen saknas det stöd för att tidiga betyg ger bättre resultat, till exempel på det internationella testet Pisa.

– Det vi ser, och vilket även OECD konstaterat, är att ett lands betygssystem spelar väldigt liten roll för ett Pisa-resultat. Vi har gjort egna analyser och ser inga samband mellan när man börjar sätta betyg och vilka resultat eleverna når på Pisa, säger Lundahl.

Däremot har betyg olika effekter för olika elevgrupper.

– Det spelar inte så stor roll om man får betyg när man är äldre eller lyckas bra i skolan, men för yngre elever och svagpresterande kan betygen ha en negativ effekt, säger han.

Vad drar ni för slutsatser av detta?

– Vi skulle rekommendera att man är väldigt försiktig med att sänka betygsåldern ytterligare. Vi vet inte exakt när den mest lämpade åldern är att införa betyg. Vi måste studera och se: Har det blivit önskvärda effekter av att man införde betygen i årskurs sex eller har det blivit negativa effekter av det? Och utifrån det ha en förutsättningslös diskussion om vad som är mest kloka nästa steg i frågan, säger Christian Lundahl.

Jan Björklunds åsikt:

”– Det finns en omfattande erfarenhet från i stort sett alla länder i världen. I Sverige hade vi betyg i både mellanstadiet och lågstadiet tidigare. När vi tog bort betygen sjönk resultaten i svensk skola.”

Jan Björklunds beslutsunderlag:

– Var och en som har en tonåring hemma vet att de anstränger sig mer när det finns betyg, menar han.

Lärarförbundets kommentar:

– Det här är inte klokt. Nu får det helt enkelt räcka. Björklund måste fokusera på politik och lämna forskningen åt forskarna, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordföranden.

(läs mer >>)

 En till apropå Folkpartiets nya vetenskapsförakt >>

Flumalliansen slåss mot hjärnspöket ”flumskolan”

Skamvrån... är det här nästa fräscha reform från Alliansen?
Skamvrån… är det här nästa fräscha reform från Alliansen?

Sådärja. Idag presenterade Alliansen ännu ett förslag på förändringar i skolan:
Betyg från fyran och externt rättade prov.

Förutom att återigen strunta i forskning (varför ta till sig kunskaper när man kan hitta på egna teorier som exempelvis ”det är dataspelandets fel”) hävdar Alliansen som vanligt att det är sossarnas fel att det går dåligt för den svenska skolan. Man börjar nästan undra hur många mandatperioder Alliansen behöver för att de ska behöva lastas för sina felslut.

Gustav Fridolin formulerar det väl:

Alliansen vill bedöma elever efter fyra år i skolan. Själv vill Alliansen inte att deras skolpolitik ska bli bedömd efter åtta år vid makten.

En stor del av de förslag som Björklund vräkt ur sig under åren som Utbildningsminister har gått ut på att få ordning och reda och bekämpa ”flumskolan”. I denna ivriga jakt på detta hjärnspöke har man kastat ur sig reform efter reform som dels skapat osäkerhet i skolan, men också givit lärare en massa onödiga administrativa uppgifter. När nu Alliansen (tvärtemot vad forskning visar) hävdar att det är betyg från fyran som är lösningen verkar det bygga på egendragna slutsatser från länder med bättre resultat i Pisa än Sverige.
Det går att dra alla möjliga slutsatser genom att jämföra sig med länder som gjorde bättre ifrån sig i Pisa. En slutsats som regeringen inte verkar tänka på är att länder såsom exempelvis Finland har haft kontinuitet i sin skolpolitik.

Jag håller med Miljöpartiets Gustav Fridolin:

Det skolan behöver nu är inte nya tunga reformer. Utan tid för lärarna att göra sitt jobb, mindre pappersarbete och en plan för att återanställa de viktiga medarbetare alliansen skurit bort. Högre lärarlöner så fler kan välja lärarbanan och insatser, tidigare än i fjärde klass för uppföljning av varje elevs läsning, skrivning och räkning. Och arbetsro från politisk klåfingrighet.