Svar apropå mitt brev till ministern om jämställdhetsbonusen

Skrev ju som ni kan se nedan ett brev till ministern eftersom jag upplevde att jämställdhetsbonusen var en smula felräknad eftersom den inte premierade jämställda par utan par som tar ut lika många föräldradagar.
Kan så här efter att ha läst svaret konstatera:

Rätt minister: Göran Hägglund

1. Jag skrev tydligen till fel minister.
2. Jämställdhetsbonusen är inte till för att premiera jämställda par, det är ett sätt att försöka få de som idag är ojämställda av ekonomiska skäl att bli lite mer jämställda.

Och kanske är det rätt tänkt. Vi som bara tycker att det är självklart att vara hemma lika länge och drar åt svångremmen för att klara biffen behöver ju faktiskt inte denna jämställdhetsbonus.  Vi behöver inte vinnas över. Vi lever jämställt ändå.
För min del kan jag leva med det, så länge det verkligen innebär att pappor stannar hemma längre med sina barn. Bara inte de som cashar in på denna bonus i själva verket tar ut sin ledighet under glassmånaderna april-augusti, och dessutom gör det samtidigt som mamman tar ut semester…

Här är Göran Hägglunds brevsvarares svar på mitt mejl:

Bäste Anders,

Tack för ditt e-brev. Du skrev ursprungligen till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson men jämställdhetsbonusen hör främst till socialminister Göran Hägglunds ansvarsområde i regeringen. Jag har blivit ombedd att svara dig.

Regeringens mål med den ekonomiska familjepolitiken är inte att uppnå en millimeterrättvisa genom en exakt lika fördelning av tiden med barnet. Ett sådant mål skulle kräva en kraftigt minskad valfrihet och flexibilitet genom till exempel en minskad rätt till föräldraledighet.

Syftet med jämställdhetsbonusen är istället att ta bort en del av de ekonomiska hinder som kan finnas för pappor när det gäller att ta ut sin del av föräldrapenningen. Dessa ekonomiska hinder uppstår när en familj förlorar mer på att den ene föräldern är hemma än den andre.

Genom jämställdhetsbonusen så har regeringen lyckats att minska och i många fall helt ta bort dessa ekonomiska hinder. Jämställdhetsbonusen ger därmed fler fäder möjlighet att var hemma en längre tid med barnet under den första tiden, vilket är värdefullt och förhoppningsvis kan leda till ett mer jämställt ansvarstagande även senare i livet.

Du har alltså rätt i att en jämställdhetsbonus inte behöver leda till ett exakt delat ansvarstagande för omsorgen om barnet under den första tiden. Men jämställdhetsbonusen minskar de ekonomiska hinder som finns för en del pappor att stanna hemma och reformen leder därmed till att många pappor kan ta ett större ansvar då barnen är små.

Hur stor bonusen blir för den enskilde styrs av i vilken utsträckning föräldrarna delar på föräldrapenningen. En förälder kan erhålla en bonus på maximalt 3100 kronor i månaden, under förutsättning att föräldrarna delar på uttaget av föräldrapenningen. När den förälder som tagit ut lägst antal dagar tar ut föräldrapenning på sjukpenning- eller grundnivå, får vardera föräldern 50 kronor i jämställdhetsbonus per dag. Vid ett helt jämställt uttag av föräldrapenningen innebär det liksom hittills totalt 13500 kronor i jämställdhetsbonus per barn.

Om föräldrarna har tagit ut föräldrapenning under lika många dagar är bonusdagarna de dagar som den ena föräldern har tagit ut föräldrapenning för. De första 60 föräldrapenningdagarna som en förälder tar ut ensam kan inte heller ligga till grund för någon jämställdhetsbonus. Båda föräldrarna måste därför ha tagit ut sina första 60 dagar innan de kan få rätt till jämställdhetsbonus. Högsta nivå för jämställdhetsbonusen ska vara 100 kronor per dag. De föräldrar som delar helt lika på föräldraledigheten genom att ta ut lika många föräldrapenningdagar erhåller maximal bonus under förutsättning att de arbetar då de inte är föräldralediga. Alla föräldrapenningdagar utöver de 60 dagar som är öronmärkta för vardera föräldern berättigar till bonus om föräldern väljer att behålla dem istället för att överlåta dem.

Det är svårt att skapa ett system som passar alla och regeringen arbetar kontinuerligt med hur man ytterligare kan underlätta för föräldrar i deras vardag. Från årsskiftet blev det till exempel enklare för föräldrar att ta ut jämställdhetsbonusen, istället för att bonusen krediteras till skattekontot kopplas den nu till utbetalningen av föräldrapenningen från Försäkringskassan. Det tidigare kravet på inkomst och arbete samt att man måste ansöka om bonusen har även tagits bort.

Genom att öka familjernas ekonomiska möjligheter att fördela föräldraledigheten mer jämlikt förbättras förutsättningarna för jämställdhet och barnets relation med båda föräldrarna stärks.

Tack än en gång för att du tog dig tid att skriva ned dina tankar och synpunkter till Socialdepartementet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.